WOLMANIT CX-8WB

Impregneringsmedel (grön)

  • Tillverkare av medlet är BASF WOLMAN GmbH  (www.wolman.de )
  • Medlet kvalitetskontrolleras av Statens Provningsinstitut (RISE)
  • Impregneringsklasser :NTR-A , NTR-AB Europeisk Standard Klass 1-4
  • Brittisk Standard UC Class 1-4 för gran och fur
  • Användningsområde: Både i och ovan mark.